IZLOŽBE/EXHIBITS

 

Samostalne izložbe:
“Iza rešetaka”, Kulturni centar Rojc, Pula, Hrvatska, 2017.
“Zarobljeni” u okviru Belgrade Photo Month festivala, Beograd, 2017.
Promocija knjige “Iza rešetaka” i izložba fotografija, Beograd, 2017.
“Prizori raskošne stvarnosti”, Beograd, 2016.
“Subverzivna estetika ulice”, Beograd, 2015.
“Subverzivna estetika ulice”, Knin, Hrvatska 2014.
“Fishermans blues”, Beograd 2014.
Autorska predavanja i prezentacija radova:
Prezentacija radova iz serijala “Zarobljeni” na Univerzitetu u Lisabonu, Portugal, 2017.
Prezentacija radova iz serijala “Zarobljeni”  na konferenciji “Migracije i izbeglice: regionalni izazovi, lokalna rešenja” u organizaciji fondacije Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2017.
Prezentacija radova iz serijala “Zarobljeni” na Univerzitetu u Valladolidu, Španija, 2017.
Autorsko predavanje i predstavljanje radova u kafeu “Kula”, Beograd 2016.
Autorsko predavanje i predstavljanje radova u organizaciji Fotografskog kluba Vojvodina, Novi Sad 2016.
Autorsko predavanje i predstavljanje radova u okviru projekta Sharpshooters projekta na Beogradskom mesecu fotografije, Galerija “Proces”, Beograd 2016.
Autorsko predavanje i predstavljanje priče “Zbogom Atila!”, Periskop br. 39, Beograd 2016.
Grupne izložbe:
ONYX 2017 International Exhibition of Photography, Romania
Radovi  iz serijala “Prizori raskošne stvarnosti” na grupnoj izložbi “Moj Beograd”, galerija Singidunum, Beograd 2017.
 Radovi iz serijala “Iza rešetaka” u okviru Press Photo Srbija selekcije, Beograd, 2016.
Radovi iz serijala “Iza rešetaka” u okviru grupne izložbe “Ekstravagantna tijela: Zločin i kazna”, Zagreb, Hrvatska 2016.
Radovi iz serijala “Iza rešetaka” u okviru Press Photo Srbija selekcije na Paris Photo Monthu, Pariz, Francuska 2016.
Grupna izložba “Sloboda na putu bahatosti ili arkadije”, Beograd 2016.
Grupna izložba “Sloboda na putu bahatosti ili arkadije”, Novi Sad 2016.
Grupna izložba na temu “Žena”, Kavadarci, Makedonija 2014.

 

One man exhibitions:
“Behind bars”, Kulturni centar Rojc, Pula, Croatia. 2017.
“Trapped” during Belgrade Photo Month festival, Belgrade, 2017.
“Behind bars” book promotion and exhibition, Belgrade, 2017.
 “Scenes from sumptuous reality”, Belgrade 2016.
‘Subversive Street Aesthetics’, Belgrade, 2015.
‘Subversive Street Aesthetics’, Knin, Croatia 2014.
 ‘Fisherman’s Blues’, Belgrade 2014.
Presentations:
University of Lisbon, Portugal: Presentation of my photographs from the “Trapped” series, Lisbon , 2017.
Photos from the “Trapped” series, presented at the conference “Migrations and refugees: regional challenges, local solutions”, organized by Friedrich Ebert Stiftung foundation, Belgrade 2017.
University of Valladolid, Spain: Presentation of my photographs from the “Trapped” series, Valladolid , 2017.
Coffee bar Kula: presentation of “Living behind bars” and “Subversive street aesthetic” series, Belgrade 2016.
Photo club Vojvodina: presentation of “Living behind bars” and “Subversive street aesthetic” series, Novi Sad 2016.
Sharpshooters project at Belgrade photo month: presentation of “Living behind bars” and “Subversive street aesthetic” series, Belgrade 2016.
“Zbogom Atila!” photo story, presented at  Periskop no. 39, Belgrade 2016.
Group exhibitions:
ONYX 2017 International Exhibition of Photography, Romania
Photographs from “Scenes from the sumptuous reality” series at the “My Belgrade”, group exhibition. Singidunum gallery, Belgrade 2017.
“Living behind bars” story at the Press photo Serbia group exhibition, Belgrade 2016.
“Living behind bars” story at the group exhibition, “Extravagant bodies: Crime and punishment”, Zagreb, Croatia 2016.
“Living behind bars” story at the Press photo Serbia group exhibition, showed at Paris photo month, Paris France 2016.
Group exhibition “Freedom on the way of arrogance and Arcadia”, Belgrade, 2016.
Group exhibition “Freedom on the way of arrogance and Arcadia”, Novi Sad, 2016.
Group exhibition on the theme ‘Woman’, Kavadarci, Macedonia 2014.